logo
home about product contact


 • Ortak faktörler teorisi - Common factors theory - qaz.wiki

  Saul Rosenzweig, 1936'da yayınlanan ve zamanının bazı psikoterapilerini tartışan bir makalede ortak faktörler üzerine konuşmaya başladı. John Dollard ve Neal E. Miller'ın 1950 tarihli Kişilik ve Psikoterapi adlı kitabı, öğrenmenin psikolojik ilkeleri ve sosyal koşullarının en önemli ortak faktörler .

  Read More +
 • Metastatik Omurga Tümörlerinde Cerrahi Endikasyon

  Omurga Metastazları. • En sıkgörülen kemik metastazıdır. – Kanserhastalarının % 5-10'unda semptomatik. omurga metastazı. • Ağrıyaratır (biolojik,radiküler, mekanik) • Nörolojikkayıp yaratabilir. – Pleji vesfinkter kusurları hayat kalitesini düşürür. – Sekondersorunlar sağkalım süresini kısaltabilir. Karar.

  Read More +
 • KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

  D.E.Ü.İİ.B.F. Dergisi Cilt: 20, Sayı:2, Yıl: 2005, ss:109-120 109 KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Hüseyin Sabri KURTULDU* ÖZET Bu çalışma, konfeksiyon sektöründe müşteri sadakatini etkileyen faktörleri, kişisel bazda demografik ve davranşsal farklılıklarla ilgili bu faktörler üzerinde ı

  Read More +
 • Böbrek Taşları Konusunda Her Şey - Eşkinacı Ferhat

  Sağ alt kadrandaki taş ağrılarında akut apandisit mutlaka tetkikler yapılarak ekarte edilmelidir. Böbrek taşı tanısı hangi yollarla konulur? ... böbrek taşlarının çevresel ve genetik faktörler sebebi ile tekrar etme riski oldukça yüksektir. Taş oluşumunu önleyici ...

  Read More +
 • SEPTİK ŞOK Doç.Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN

  SEPTİK ŞOK Doç.Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN AMAÇ Ağır infeksiyon sonucu gelişen septik şok tablosunun tanı kriterlerini, tedavi prensiplerini öğrenmek ve gelişebilecek organ yetersizliklerine destek tedavilere ait temel bilgileri edinmek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu

  Read More +
 • SEPTİK ŞOK Doç.Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN

  SEPTİK ŞOK Doç.Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN AMAÇ Ağır infeksiyon sonucu gelişen septik şok tablosunun tanı kriterlerini, tedavi prensiplerini öğrenmek ve gelişebilecek organ yetersizliklerine destek tedavilere ait temel bilgileri edinmek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu

  Read More +
 • KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

  D.E.Ü.İİ.B.F. Dergisi Cilt: 20, Sayı:2, Yıl: 2005, ss:109-120 109 KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Hüseyin Sabri KURTULDU* ÖZET Bu çalışma, konfeksiyon sektöründe müşteri sadakatini etkileyen faktörleri, kişisel bazda demografik ve davranşsal farklılıklarla ilgili bu faktörler üzerinde ı

  Read More +
 • (PDF) Medikal Turizmde Hasta Tercihini Etkileyen Faktörler

  olması ve bekleme sürelerinin az olması birey lerin seçimlerini etkileyen faktörler olarak görülmektedir.

  Read More +
 • Karın Duvarı Fıtıkları & Tedavisi – Op.Dr. Mehmet .

  Karın duvarı fıtıklarının en basit tanımlaması karın içerisindeki organ veya dokuların, karın duvarındaki zayıf bir veya birden fazla noktadan fıtık kesesi adı verilen yapı (periton) ile birlikte karın dışına çıkmasıdır ve cerrahi kliniklerde en sık tedavi edilen hastalıklardandır.

  Read More +
 • Yumurtalık kanserleri – Sayfa 3 – Prof. Dr. Turhan Uslu

  Yumurtalık kanserleri hakkında Prof. Dr. Turhan Uslu tarafından yazılan gönderiler • Etkin bir tarama yöntemi yoktur. • Epitelial over kanserlerinin taramasında tümör belirteçlerinın ve ultrasonografinin değeri prospektif çalışmalarda kesin olarak belirlenememiştir.

  Read More +
 • (PDF) Hastane Tercihine Etki Eden Faktörler: Sağlık .

  faktörler çeşitlilik göstermekte ve yapılan çeşitli çalışmalarla bu faktörler belirlenmeye çalışılmaktadır. Sağlık hizmeti tüketicilerinin hastane tercihine etki eden ...

  Read More +
 • Ortak faktörler teorisi - Common factors theory - qaz.wiki

  Saul Rosenzweig, 1936'da yayınlanan ve zamanının bazı psikoterapilerini tartışan bir makalede ortak faktörler üzerine konuşmaya başladı. John Dollard ve Neal E. Miller'ın 1950 tarihli Kişilik ve Psikoterapi adlı kitabı, öğrenmenin psikolojik ilkeleri ve sosyal koşullarının en önemli ortak faktörler .

  Read More +
 • Arkada sırtta sağ omuz bıçağının altındaki ağrı - tedavi, .

  uzun zaman süren donuk ağrı, sağ ya da istirahat sağ kürek kemiği bölgesinde bulunmayan perestayuschaya veya çeşitli faktörler tarafından geliştirilmiş vücut pozisyonunu, değiştirirken: bazen kafaları nefes, öksürük çevirerek ve zaman bir el verir.

  Read More +
 • Turizmde Tüketici Davranışları Modelini Oluşturan Aşamalar .

  20 n Anatolia: Turizm Araştırmaları DergisiTurizmde Tüketici Davranışları Modelini Oluşturan Aşamalar Arasındaki İlişki Cilt 22 = Sayı 1 = Bahar 2011 = 21 Şirvan Şen Demir - Metin Kozak Satın alma öncesi bilgi arama, daha sonra yapılan tüm karar verme

  Read More +
 • Jakuzi Seçimi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli?

  Peki, jakuzi seçilirken nelere dikkat edilmeli ve hangi faktörler göz önünde bulundurularak jakuzi seçmek en doğru tercih olacaktır. ... 170 x 120 Çift Kişilik Jakuzi - sağ 170 x 120 Çift Kişilik Jakuzi - sol 185 x 120 Çift Kişilik Jakuzi 180 x 90 Tek Kişilik Jakuzi ...

  Read More +
 • KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

  D.E.Ü.İİ.B.F. Dergisi Cilt: 20, Sayı:2, Yıl: 2005, ss:109-120 109 KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Hüseyin Sabri KURTULDU* ÖZET Bu çalışma, konfeksiyon sektöründe müşteri sadakatini etkileyen faktörleri, kişisel bazda demografik ve davranşsal farklılıklarla ilgili bu faktörler üzerinde ı

  Read More +
 • Güncel Antifungal Tedavi

  Tedavi baĢlanması Ateşe dayalı tedavi : Antibakteriyel tedaviye rağmen en az 4-7 gün süren sebebi bilinmeyen ateĢ nedeni ile tedaviye antifungal eklenmesi veya aldığı antifungalin değiĢtirilmesi Kanıta dayalı tedavi: Amaç muhtemel erken ĠFĠ „nin tedavisidir.

  Read More +
 • Determination of Effective Motivations in Turks Food Preferences

  Gıda seçimini etkileyen kişisel faktörler de gıdaların tat ve sağ-lık yönleri ile ilgilidir. Kaygı gibi duyguların da tüketicilerin gıda seçim karar-larını etkilediği tespit edilmiştir. Menozzi vd. (2015) Fransız ve İtalyan tüketicilerin gıda tercihlerini etkileyen

  Read More +
 • Turizmde Tüketici Davranışları Modelini Oluşturan Aşamalar .

  20 n Anatolia: Turizm Araştırmaları DergisiTurizmde Tüketici Davranışları Modelini Oluşturan Aşamalar Arasındaki İlişki Cilt 22 = Sayı 1 = Bahar 2011 = 21 Şirvan Şen Demir - Metin Kozak alma kararı vermelerini daha da zorlaştırmaktadır. Tüketici davranışları

  Read More +
 • TÜKETĠCĠLERĠ ALIġVERĠġTE SUPERMARKET VE BAKKALLARA YÖNELTEN FAKTÖRLER.

  TÜKETĠCĠLERĠ ALIġVERĠġTE SUPERMARKET VE BAKKALLARA YÖNELTEN FAKTÖRLER, ANTAKYA'DA ĠKĠ ARAġTIRMANIN SONUÇLARI IġIĞINDA BĠR DEĞERLEME0 Cemal YÜKSELEN1 Sonyel OFLAZOĞLU" Esat M. APAYDIN2 ÖZET Son

  Read More +
 • Ortak faktörler teorisi - Common factors theory - qaz.wiki

  Saul Rosenzweig, 1936'da yayınlanan ve zamanının bazı psikoterapilerini tartışan bir makalede ortak faktörler üzerine konuşmaya başladı. John Dollard ve Neal E. Miller'ın 1950 tarihli Kişilik ve Psikoterapi adlı kitabı, öğrenmenin psikolojik ilkeleri ve sosyal koşullarının en önemli ortak faktörler .

  Read More +
 • Arkada sırtta sağ omuz bıçağının altındaki ağrı - tedavi, .

  uzun zaman süren donuk ağrı, sağ ya da istirahat sağ kürek kemiği bölgesinde bulunmayan perestayuschaya veya çeşitli faktörler tarafından geliştirilmiş vücut pozisyonunu, değiştirirken: bazen kafaları nefes, öksürük çevirerek ve zaman bir el verir.

  Read More +
 • DĠġ PROTEZ - || MEGEP

  DiĢ seçiminde etkili faktörler nelerdir? AraĢtırınız. DiĢ Dizimi-1 ve DiĢ Dizimi-2 modülünde tam protezlerde diĢ diziminin nasıl yapıldığını hatırlayınız. DiĢ morfolojisi bilgileri doğrultusunda, santral, lateral ve kanin diĢlerin birbirlerine olan konumlarını

  Read More +
 • Jakuzi Seçimi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli?

  Peki, jakuzi seçilirken nelere dikkat edilmeli ve hangi faktörler göz önünde bulundurularak jakuzi seçmek en doğru tercih olacaktır. ... 170 x 120 Çift Kişilik Jakuzi - sağ 170 x 120 Çift Kişilik Jakuzi - sol 185 x 120 Çift Kişilik Jakuzi 180 x 90 Tek Kişilik Jakuzi ...

  Read More +
 • Görsel İllüzyonlar Sayesinde Beyni Aldatmak Mümkün .

  7- Sağ Gözün Renkleri Sol Gözden Farklı Görmesi: İnternet üzerinde bir elbisenin rengi hakkında yapılan tartışmaları hatırlarsınız. Bazıları elbisenin siyah ve mavi, diğerleri de altın rengi ve beyaz renklerden oluştuğunu iddia ediyordu.

  Read More +
 • Jakuzi Seçimi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli?

  Peki, jakuzi seçilirken nelere dikkat edilmeli ve hangi faktörler göz önünde bulundurularak jakuzi seçmek en doğru tercih olacaktır. ... 170 x 120 Çift Kişilik Jakuzi - sağ 170 x 120 Çift Kişilik Jakuzi - sol 185 x 120 Çift Kişilik Jakuzi 180 x 90 Tek Kişilik Jakuzi ...

  Read More +
 • ÖZOFAGUS (YEMEK BORUSU) KANSERLERİ – .

  Özofagus kanserleri dünya genelinde tüm kanserler arasında 6. sırada yer almaktadır ve sıklığı 6.4/100.000 olarak bildirilmektedir. Tüm kanserlerin %1.5-2' sini, sindirim sistemi kanserlerinin ise %5-7'sini oluşturmaktadır. Görülme sıklığının coğrafi bölgelere göre ...

  Read More +
 • Servis Çeşitleri Nelerdir? - Turizme Bakış

  Servis, misafirlerin sağ tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu servis çeşidine göre en önemli değer, ortamın sessiz olmasıdır. Bread and Butter (Ekmek ve Tereyağı) – B&B tabağı, misafirin sol tarafından alınır. Tabaklar, servis elemanının sol eli ve dirseğinde

  Read More +
 • Arkada sırtta sağ omuz bıçağının altındaki ağrı - tedavi, .

  uzun zaman süren donuk ağrı, sağ ya da istirahat sağ kürek kemiği bölgesinde bulunmayan perestayuschaya veya çeşitli faktörler tarafından geliştirilmiş vücut pozisyonunu, değiştirirken: bazen kafaları nefes, öksürük çevirerek ve zaman bir el verir.

  Read More +
 • DĠġ PROTEZ - || MEGEP

  DiĢ seçiminde etkili faktörler nelerdir? AraĢtırınız. DiĢ Dizimi-1 ve DiĢ Dizimi-2 modülünde tam protezlerde diĢ diziminin nasıl yapıldığını hatırlayınız. DiĢ morfolojisi bilgileri doğrultusunda, santral, lateral ve kanin diĢlerin birbirlerine olan konumlarını

  Read More +
 • Yumurtalık kanserleri – Sayfa 3 – Prof. Dr. Turhan Uslu

  Yumurtalık kanserleri hakkında Prof. Dr. Turhan Uslu tarafından yazılan gönderiler • Etkin bir tarama yöntemi yoktur. • Epitelial over kanserlerinin taramasında tümör belirteçlerinın ve ultrasonografinin değeri prospektif çalışmalarda kesin olarak belirlenememiştir.

  Read More +
 • Ses Yalıtım Malzemeleri,Ses İzolasyon Malzemeleri | ARGE

  Ses emici malzemelerin seçiminde ses emme katsayıları, ısıl yalıtım özellikleri, ışık yansıtma ve havalandırma yetenekleri etkin faktörler olduğu kadar yangına, haşeratlara, çürümelere ve deformasyonlara karşı dayanımları ve sağlamlıkları da önemli etkenler

  Read More +
 • Testis tümörlü hastalarımızda prognostik faktörler ve tedavi .

  faktörler ve tedavi sonuçlarımız Prognostic factors and treatment results in testicular cancer Didem KARAÇETİN, Özlem MARAL ... tik, 15'i klasik tiptedir. Hastaların 17'ünde sağ, 21'inde sol testis tutulmuş; 5 hastada kriptorşi-dizm tesbit edilmiştir. Seminom ...

  Read More +
 • ISO KODLAMA SİSTEMİ

  Sağ yön takım tutucu Nötr takım tutucu Sol yön takım tutucu Takım tutucunun kesme kenarını gösteren tarafı ile belirlenir. ... Talaş kırmada etkisi olan faktörler; - Kesici uç geometrisi, - Köşe radyüsü, - Giriş açısı, - Talaş derinliği, - İlerleme, - Kesme hızı,

  Read More +
 • Güncel Antifungal Tedavi

  En sık etken A. fumigatus (%80-90) Son yıllarda fumigatus dıĢı türlerde artıĢ gözlenmekte A. flavus, A. niger A. terreus nadiren. •Kandida türleri –Sıklıkla mukozal enfeksiyon nedeni –Hematojen yayılım –Derin doku enfeksiyonları –Hepatik ya da hepatosplenik kandidiyazis, –özefajit, endokardit daha nadir.

  Read More +
 • Türkiye'de Sağ-Muhafazakâr Siyasetçilerin Siyasal .

  Türkiye'de Sağ-Muhafazakâr Siyasetçilerin Siyasal Toplumsallaşmalarını ve Kimlik Aidiyetlerini Belirleyen Faktörler Üzerine1 Political Socialization of Right-Wing Conservative Politicians in Turkey: On The Factors of Their Political Belonging and Yaşar Suveren2

  Read More +

sağ kırıcı seciminde faktörler

Home , About Us , Products , Contact , Sitemap